postheadericon Zakładki

postheadericon Historia Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie

Dom Harcerza we Włodawie, którego organizatorem było Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie, rozpoczął pracę we wrześniu 1952 roku, w budynku przy ulicy Świerczewskiego 5, po byłym Klubie Urzędników Starostwa Powiatowego.
Na działalność Domu Harcerza przeznaczono dwa pomieszczenia oraz salę rekreacyjną ze sceną o powierzchni 97 m.
Z początkowej działalności placówki, tj. do 15 marca 1953 roku, brak jest danych. Nie wiemy, kto był kierownikiem i jacy pracowali instruktorzy.marciuszek_bylicki

Od 15 marca 1953 clomid online roku kierownictwo Domu Harcerza objął Pan STANISŁAW BYLICKI. Funkcję kierownika sprawował do roku 1969.
Kierownik Bylicki pracę rozpoczął od nowa, tzn. od zgromadzenia potrzebnego wyposażenia, pomocy naukowych oraz zaangażowania instruktorów.
W początkowej działalności placówki zorganizowano zajęcia techniczne "sprawnych rąk", w minimalnym stopniu zespół taneczny /dziewczęcy/ oraz zespół muzyczny /akordeony/ i chór.  Pierwszymi instruktorami byli: Weronika Papińska, Józef Jurga, Jan Marciuszek, Władysław Mielniczuk, Żelisława Szeląg .
Około 1957 r. DOM HARCERZA przemianowano na DOM KULTURY DZIECI I MŁODZIEŻY, powiększyła się także liczba zespołów, wzrosło zainteresowanie placówką wśród młodzieży.

SzelagOd 1969 r. do 1972 r. funkcję Kierownika DKDiM pełniła Pani ŻELISŁAWA SZELĄG. Pani Żelisława Szeląg - wielka osobowość i przyjaciel młodzieży - była animatorką życia kulturalnego, założycielką i długoletnim choreografem zespołów tańca ludowego.
To Ona zaraziła młodzież włodawską bakcylem tanecznym, czego efekty są do dzisiaj znane nie tylko w kraju, ale daleko poza jego granicami.

Poprawiły się warunki pracy, przeprowadzono bowiem kapitalny remont placówki oraz uzyskano dwa dodatkowe pomieszczenia po magazynach Oddziału Wojewódzkiego Spółdzielni Spożywców.TyszkiewiczWe wrześniu 1972 r., po przejściu Pani Ż. Szeląg na emeryturę, funkcję kierownika, a następnie dyrektora, przejął Pan JERZY TYSZKIEWICZ - instruktor muzyki zatrudniony w placówce od 1966 r.

1 czerwca 1974 propecia online r. decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie DKDiM we Włodawie uzyskał rangę MŁODZIEŻOWEGO buy clomid online DOMU KULTURY i rozwinął znacznie swoją działalność.Obok istniejącego działu artystycznego zorganizowano dział techniczny, naukowy i sportowy. Dyrektorem nadal pozostał - do roku 1984 - Pan Jerzy Tyszkiewicz.


26 maja 1978 roku placówce zostało nadane imię wybitnego folklorysty, etnografa, muzyka i kompozytora OSKARA KOLBERGA .

35lecie-Stanicka

 

W latach 1984 - 1990 funkcję dyrektora pełniła Pani MARIA STANICKA. W placówce prowadziła zespół wokalny, zatrudniła nowych nauczycieli, dzięki którym powstała ciekawa oferta zajęć .


1990 roku obowiązki dyrektora objęła Pani ELŻBIETA MICHALCZUK, wychowanka MDK we Włodawie. Prowadziła zajęcia tańca ludowego oraz rytmiki.
W tym okresie placó buy kamagra online wka borykała się z trudnościami lokalowymi. W związku z zawaleniem się części stropu, wiele zajęć prowadzonych było w różnych częściach miasta, pomimo tych utrudnień placówka w dalszym ciągu prężnie się rozwijała osiągając wiele znaczących sukcesów. Pani E. Michalczuk rozpoczęła rozmowy w sprawie remontu lub zmiany lokum placówki.

Od września 1995 roku Młodzieżowym Domem Kultury kierowała Pani JADWIGA ŚWITKA - wieloletni pracownik MDK - nauczyciel plastyki. Dzięki Jej staraniom Młodzieżowy Dom Kultury przeniósł swą siedzibę  we wrześniu 1997 roku do wyremontowanego i zaadaptowanego dla potrzeb placówki, budynku po byłym żłobku zakładowym.

1 września 2000 roku dyrektorem MDK został Pan MAREK WÓJCIGA, który do chwili obecnej kieruje placówką i prowadzi zajęcia buy levitra informatyczne z młodzieżą.

Z jego buy priligy inicjatywy utworzono pracownię internetową, a także udało się doprowadzić do remontu elewacji budynku i poprawy jego estetyki.

Zobacz galerię zdjęć archiwalnych