Get Adobe Flash player

Designed by Joomla! Sliderfacebook

Rekrutacja 2022/23
Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Oskara Kolberga

ul. Partyzantów 17
22 - 200 Włodawa

tel. 82 5726531,
faks 82 5726532,


e-mail:

dyrektor

sekretariat

administrator

Konto Rady Rodziców

Młodzieżowego Domu Kultury
we Włodawie

nr 22 8042 0006 2001 0000 0853 0001

w Banku Spółdzielczym w Parczewie

Oddział we Włodawie

 

informacja o opłatach na rok szkolny 2020/21

postheadericon Regulamin i procedury bezpieczeństwa w MDK we Włodawie w okresie trwania pandemii COVID – 19

Drodzy Rodzice! Prosimy zachowajcie spokój, cierpliwie czekajcie na swoją kolej, wszelkie utrudnienia wynikają z troski o zdrowie Waszego dziecka, Jego najbliższych, a także personelu placówki.

1. Do placówki może zostać przyjęte jedynie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Rodzic jest zobowiązany na bieżąco informować dyrektora placówki i nauczyciela prowadzącego o istotnych aspektach stanu zdrowia dziecka (wzrost temperatury, wystąpienie innych niepokojących objawów), w tym konieczności poddania się kwarantannie/izolacji dziecka lub innych domowników, oraz mierzeniu dziecku temperatury każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki.


2. Dziecko jest odbierane od rodzica/ opiekuna przez pracownika placówki przed wejściem głównym do budynku placówki. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku instytucji.


3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci potrafiące samodzielnie się przebrać.


4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany w czasie pobytu w placówce do noszenia osłony dróg oddechowych (W obrębie tej samej grupy zajęciowej nauczyciel może pozwolić na zdjęcie maseczki).


5. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do zachowania minimalnego dystansu 2 m od wszystkich osób przebywających w placówce oraz do stosowania się do wytycznych udzielanych przez pracownika placówki tj. konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, zakaz wchodzenia bezpośrednio do sali bez pozwolenia.


6. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.


7. Odbierający dziecko od rodzica/opiekuna pracownik placówki jest zobowiązany do stosowania wzmożonych środków ochronnych tj. jest wyposażony w osłonę dróg oddechowych.


8. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia dziecka do placówki. W takiej sytuacji pracownik jest zobowiązany do poinformowania rodzica/opiekuna o konieczności zabrania dziecka do domu oraz niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem.


9. Dziecko wchodzi do placówki bez zabawek, przedmiotów własnych oraz żywności. W razie przyniesienia przez dziecko zabawki/innego przedmiotu pracownik informuje rodzica/opiekuna, że powinien je zabrać do domu.
Wyjątek stanowią zajęcia plastyczne, na które uczestnik przynosi własne przybory.

10. Rodzice/ opiekunowie podopiecznych w czasie oczekiwania na wpuszczenie własnego dziecka do instytucji są zobowiązani zachować bezpieczny dystans co najmniej 2 m od innych oczekujących.


11. Po wejściu do placówki dziecko dezynfekuje dłonie i udaje się do swojej sali zajęć.


12. Podczas zajęć dziecko stosuje się do instrukcji i poleceń nauczyciela, zachowuje odstęp od innych osób – 2 m (obszar dla jednej osoby wynosi min. 4 metry kwadratowe). W razie konieczności dezynfekuje dłonie podczas zajęć.


13. W czasie korzystania z toalety, dziecko stosuje zasady higieny, po wyjściu z toalety myje ręce wodą z mydłem a także dezynfekuje płynem przeciwbakteryjnym.


14. Przebywanie uczestników zajęć na korytarzach budynku ogranicza się tylko do koniecznego przejścia do sali i toalety.


15. Uczestnicy zajęć przy wejściu na teren budynku, będą mieli mierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego.

 

WYPEŁNIONY WNIOSEK ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY WE WŁODAWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19 PRZESYŁAMY NA e--mail SŁUŻBOWY NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO GRUPĘ:

Informatyka

Mariusz Józefczuk:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go buy kamagra online zobaczyć.

 

Taniec współczesny i balet

Renata Jakimiuk, Sebastian Jakimiuk:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Teatr
Sebastian Jakimiuk:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Plastyka
Anna Butryn:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zajęcia wokalne
Iwona Szwaj:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zespół Tańca Ludowego buy levitra online WŁODAWIACY

Anna Mróz, Barbara Mierzwa:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor buy clomid online Młodzieżowego Domu Kultury
we Włodawie
Marek Wójciga

WSZYSTKIE buy priligy ZAJĘCIA BĘDĄ REALIZOWANE W OKREŚLONYM REŻIMIE SANITARNYM!
POWODUJE TO ZMIANĘ ORGANIZACJI ZAJĘĆ, DŁUGOŚĆ ICH TRWANIA ORAZ DOPUSZCZALNĄ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY NA STRONIE MDK W PIĄTEK 22.05.2020 ROKU.


Dzisiaj jest: Niedziela
26 Czerwca 2022
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Narkomanii
Imieniny obchodzą
Jan, Jeremiasz, Jeremi, Paweł, Zdziwoj
Do końca roku zostało 189 dni.
Zodiak: Rak

 

Placówka uczestniczy

w programie LEGO EDUCATION

FIRST® LEGO® League

FIRST Foot2