Get Adobe Flash player

facebook

Rekrutacja 2023/24
Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Oskara Kolberga

ul. Partyzantów priligy online 17
22 - 200 Włodawa

tel. 82 5726531,
faks 82 5726532,


e-mail:

dyrektor

sekretariat

administrator

Konto Rady Rodziców

Młodzieżowego Domu Kultury
we Włodawie

nr 22 8042 0006 2001 0000 0853 0001

w Banku Spółdzielczym w Parczewie

Oddział we Włodawie

 

informacja o opłatach na rok szkolny 2020/21

postheadericon ​ DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie

Wstęp
Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mdk.wlodawa.pl

Data publikacji
Data publikacji strony internetowej: 2008-06-30

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności buy generic propecia online cyfrowej. Poprawianie dostępności strony niosło by za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji
Deklarację została sporządzona dnia: 2020-09-22.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Wójciga, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go buy levitra online zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 5726 531. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Siedziba placówki – Włodawa, ul. Partyzantów 17
Siedziba placówki jest budynkiem 1 piętrowym i posiada podjazd oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przed budynkiem jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. . Do placówki można wejść z psem asystującym. Od ulicy Partyzantów do wejścia prowadzi brukowany chodnik o długości ok. 30 m, usytuowany na wysokości drzwi wejściowych. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe. Cały parter pozbawiony jest barier architektonicznych i jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na piętro prowadzą dwie klatki schodowe.
Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.
W budynku MDK nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu i poruszaniu się osób niepełnosprawnych po budynku są wyznaczeni pracownicy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą telefonu nr 82 5726 531. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej osoby pracującej w MDK istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. potrzebę taką należy sygnalizować przez kontakt telefoniczny z numerem 82 5726 531.

 

Dane kamagra online teleadresowe placówki:
Młodzieżowy buy clomid online Dom Kultury im. Oskar Kolberga we Włodawie
ul. Partyzantów 17
22-200 Włodawa
Tel.: 82 5726 531
Faks: 82 5726 532
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona buy clomid online internetowa: www.mdk.wlodawa.pl


Dzisiaj jest: Wtorek
6 Czerwca 2023
Imieniny obchodzą
Benignus, Dominika, Klaudiusz, Laurenty,
Norbert, Norberta, Paulina, Symeon,
Więcerad

Do końca roku zostało 209 dni.
Zodiak: Bliźnięta

 

Placówka uczestniczy

w programie LEGO EDUCATION

FIRST® LEGO® League

FIRST Foot2