Get Adobe Flash player

facebook

Rekrutacja 2023/24
Kontakt z nami

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Oskara Kolberga

ul. Partyzantów 17
22 - 200 Włodawa

tel. 82 5726531,
faks 82 buy priligy 5726532,


e-mail:

dyrektor

sekretariat

administrator

Konto buy generic propecia online Rady Rodziców

Młodzieżowego levitra online Domu Kultury
we Włodawie

nr 22 8042 0006 2001 0000 0853 0001

w Banku Spółdzielczym w Parczewie

Oddział we Włodawie

 

informacja o opłatach na rok szkolny 2020/21

postheadericon IX FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK - 9 stycznia 2015 roku

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury im. clomid online Oskara Kolberga we Włodawie,
Lubelski Kurator Oświaty
CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Popularyzacja kolęd i pastorałek oraz piosenek związanych z tematyką bożonarodzeniową.
Prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów amatorów z województwa lubelskiego.
Propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych.
Stworzenie możliwości wymiany pomysłów i doświadczeń pedagogów i instruktorów w zakresie upowszechniania śpiewu.

Regulamin i karta uczestnictwa

postheadericon II Włodawski Przegląd Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego we Włodawie wraz ze Starostwem Powiatowym we Włodawie, Młodzieżowym Domem Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie, Włodawski Domem Kultury oraz Miejską Biblioteka Publiczną we Włodawie zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w II Włodawskim Przeglądzie Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej. Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu włodawskiego. Cele przeglądu to: upowszechnienie kultury filmowej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży sztuką filmową, rozwijanie zainteresowania tworzeniem filmów z użyciem różnorodnych form i technik filmowania oraz kształtowanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę. Jednocześnie informuję, że szkoły i placówki bądź osoby prywatne chcące uczestniczyć w ww. Przeglądzie winny przesłać karty uczestnika wraz z filmami do Publicznego Gimnazjum nr 1 na adres: ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa, do 20 maja 2014 r. (decyduje data wpływu). Przegląd odbędzie się 27 maja 2014 r. o godz. 1000 we Włodawskim Domu Kultury. Autorzy wszystkich filmów zakwalifikowanych do Przeglądu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Regulamin

Karta uczestnictwa

postheadericon XIV Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”

ORGANIZATOR
Pałac Młodzieży w Koszalinie
Temat konkursu
CZŁOWIEK, ŚWIAT, PRZYRODA
CEL KONKURSU
1. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 14 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania
otaczającego nas świata, miejsc w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i
delikatność przyrody.
2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z
innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.
2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45
cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max dwa zestawy wyraźnie
oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max 20 x 31 cm), każdy z nich
traktowany będzie jako jedna praca.
3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną
lub cyfrową.
4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
5. Dodatkowo, proszę dołączyć płytę CD z pikami cyfrowymi (format plików: jpg.)
6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz wiek autora.

Regulamin

postheadericon XVI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY BOŻE NARODZENIE TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ

ORGANIZATORZY:
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie
CELE KONKURSU:

 • kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,
 • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia w formie plastycznej,
 • promowanie młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,
 • wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

postheadericon IX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY KARTKA DO ŚW. MIKOŁAJA. NAMALUJ SWOJE ŚWIĄTECZNE MARZENIA

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie
CEL:

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka.
 • Rozbudzanie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży.
 • Pielęgnowanie tradycji wysyłania listów z życzeniami do Św. Mikołaja.
 • Rozszerzenie wiedzy autorów na temat różnych technik plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5 – 12 lat.
 • Każdy z uczestników może wykonać dowolną liczbę kartek w dowolnej technice plastycznej (rysunek, pastele, grafika, malarstwo, collage, batik itd.).
 • Prace należy wykonać samodzielnie.
 • Format kartki A4 lub A3
 • Kartka powinna być opisana na odwrocie drukowanym pismem (imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres zamieszkania, opiekun artystyczny).
 • Prosimy o załączenie wykazu nadsyłanych prac wg podanego wzoru

Regulamin konkursu

Karta uczestnictwa

Więcej artykułów…

Dzisiaj jest: Wtorek
6 Czerwca 2023
Imieniny obchodzą
Benignus, Dominika, Klaudiusz, Laurenty,
Norbert, Norberta, Paulina, Symeon,
Więcerad

Do końca roku zostało 209 dni.
Zodiak: Bliźnięta

 

Placówka uczestniczy

w programie clomid online LEGO EDUCATION

FIRST® LEGO® League

FIRST Foot2